Home

Jerzy einhorn bok

1985 hade Kristen demokratisk samling (KDS) en valsamverkan med Centern som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern. Tanken med samarbetet var att KDS skulle kunna kringgå fyraprocentsspärren och ta sig in i riksdagen och att det borgerliga blocket med hjälp av KDS skulle kunna få en icke-socialistisk majoritet i riksdagen QUOTELAND AUTHORS: Quotations by Author A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Kristdemokraterna (Sverige) - Wikipedi

Autoren - planetlyrik

populär: